woensdag 16 april 2008

Islam in Europe

English Version of the videoThis is an undercover video, made for Panorama, but Panorama did not wanted to broadcast this video, because the images were too controversial. Islam Colonia is publishing these images today. There are a lot of radical muslim organizations in Belgium and Europe. People like the man in the video are preaching muslim extremism. This has to stop.

Islam Europa
Deze beelden zijn undercover opgenomen in Antwerpen voor en door Panorama. Wegens te gevaarlijk durfde de VRT deze beelden niet uitzenden. Islam Colonia doet dit nu toch. Wij zijn het beu dat de mensen een façade wordt voorgehouden dat de islam achter de talloze vzw's niet extremistisch is. Wij verzekeren u, dit is de taal die daar verkondigd wordt. Meer zaken zoals folders van en voor de islamitische gemeenschap in België die oproepen tot jihad zullen hier nog gepubliceerd worden. Wij trachten de mensen duidelijk te maken dat er een enorm probleem is van radicalisering van islam in Europese steden. Er moet dringend iets aan gedaan worden!

Islam Colonia

Islam Colonia is an organisation which has started on the 15th of April, our main goal is to warn people over the whole world for the danger of islam. Therefore we are going to publish evidence we find in Europe's cities of muslim extremism. People should realize that every muslim is an easy victim to collaborate with fundamentalism and that the recrutation is a daily business in Europe's main cities. The extremism must stop as soon as possible. The only way to stop it is to vote vor far right parties. Only they aren't underestimating the thread at the moment. Of course in the future every citizen also the left parties should be fully aware of the thread we are to make sure of that. But maybe then it will be too late and many more attacks will have occured. Don't hesitate and have the guts to choose for a safe Europe where democracy stays the basic fundament. Stop islam now!

Islam Colonia is een organisatie die op 15 april is opgericht. Onze voornaamste doen is mensen over de hele wereld te waarschuwen voor het gevaar van de islam. Om dit te bereiken gaan wij bewijzen publiceren die we gevonden hebben in Europese steden. De mensen moeten beseffen dat elke moslim een gemakkelijk slachtoffer is voor de invloed van radicale imams en moslimfundamentalisten. Dit gevaar wordt op dit moment onderschat, behalve door sommige rechtse partijen die op deze gevaren wijzen. Uiteraard zullen en moeten ook in de toekomst linkse partijen zich bewust worden van dit gevaar. Maar misschien is het dan al te laat en zullen er al veel meer aanslagen in Europa plaats gevonden hebben. Twijfel niet en heb het lef om te kiezen voor een veilig Europa waar democratie het basisfundament blijft. Stop de radicale islam nu !

Welkom

Welkom op Islam Colonia. Deze site wil waarschuwen voor de islamitische overheersing die eraan zit te komen in Europa. Op deze site gaan bezwarende documenten en video's gepubliceerd worden tegen de islam. De islam is een gevaar voor het verderbestaan van de westerse democratie in Europa en de VS.

De islam heeft geen verlichting doorgemaakt zoals het christendom. Daarom zijn hun waarden onverzoenbaar met de westerse idealen. Op deze website zullen bewijzen verschijnen die dit aantonen.

dinsdag 15 april 2008

Blank Al-Quaeda in Europa

U leest het goed. Dit is geen typfout. Dit is de drieste waarheid. Tijdens de oorlog in 1992 viel Servië de moslims in Bosnië-Herzegovina aan. Omdat de dreiging voor de radicaal islamitische president Alija Izetbegovic en zijn leger zo groot was, verzocht deze internationale hulp. Deze kreeg hij ook, ondanks dat hij verlangde van Bosnië een islamitische staat wilde maken, en het samenleven met niet-moslims onmogelijk achtte. (Deze man is dus werkelijk een gevaar voor ALLE niet-moslims in de wereld. Weer zo’n extreme moslim die leeft van Westers geld.) Maar goed. Hij kreeg hulp van moslims en niet-moslims. Volgens schattingen kwamen 30.000 strijders zich aanmelden uit Turkije, Egypte, Syrië, Algerije, Tunesië, Sudan, Iran, Saudi-Arabië, Pakistan, Jemen, Qatar, Bahrein, Brunei, Maleisië en Afghanistan.

Die milities vochten in Bosnië rond Zenica, Vitez, Travnik en Mostar. Ook de wapens kwamen natuurlijk. De Verenigde Staten lieten toe dat Bosnië via Kroatië van Iran wapens en instructeurs kreeg. Ook al kwamen sommigen van die trainers van de Iraanse revolutionaire garde en de Vevak, de geheime dienst van Iran. De moedjahidien eenheden raakten al snel bekend door hun gewelddadige optreden.


Volgens het vredesakkoord van Dayton (1995) moesten alle buitenlandse strijders Bosnië verlaten. Velen trokken naar Albanië om de bevrijding van Kosovo te steunen. Toch bleven zo’n 1.200 mannen in Bosnië. (Die moslimfundamentalisten, ook die in Albanië verblijven nog steeds in Europa en zijn nu dus vaak actieve terroristen, bewapend door onrechtstreeks de Verenigde Staten.) Izetbegovic, beloonde die mannen voor hun dienst met het staatsburgerschap. Er zijn er ook die trouwden met Bosnische vrouwen, die soms met geweld tot het huwelijk werden gedwongen.


De meesten vestigden zich rond Bocinja Dona. Dat ligt ongeveer even ver van Brussel af als Brussel van Madrid. Het Nederlandse Instituut Clingendael noemde de regio een vrijplaats voor terroristen, waar de Bosnische regering geen controle meer heeft. Vanuit die regio zou ook steun worden gegeven aan terroristen die elders in Europa actief zijn. Verschillende inlichtingendiensten bestempelen de regio als prima terrein om moslims te rekruteren voor ‘het blanke Al-Qaida’. Men bedoelt dan moslims met Europese kenmerken die niet opvallen.

Er vonden ook al arrestaties plaats waarbij de politie wapens, granaten, een koran en dergelijke meer vond. Eind 1999 raakte ook bekend dat de Bosnische regering in 1993 een paspoort uitgaf op naam van Bin Laden Het werd op de ambassade in Wenen opgehaald door een hoge medewerker van hem. Men weet niet of Bin Laden ooit in Bosnië geweest is.


Conclusie. Nu Bosnië eindelijk van Servië verlost is dankzij internationale hulp, onder meer van ons land, hebben we een broedplaats voor terroristen, even ver als Madrid, die niet gecontroleerd wordt. Ook hebben we daar nu een land dat onder controle is van iemand die vindt dat samenleven met niet-moslims onmogelijk is en dat Bosnië een islamitische staat moet worden. Een positieve balans? Volgens mij niet.