dinsdag 15 april 2008

Blank Al-Quaeda in Europa

U leest het goed. Dit is geen typfout. Dit is de drieste waarheid. Tijdens de oorlog in 1992 viel Servië de moslims in Bosnië-Herzegovina aan. Omdat de dreiging voor de radicaal islamitische president Alija Izetbegovic en zijn leger zo groot was, verzocht deze internationale hulp. Deze kreeg hij ook, ondanks dat hij verlangde van Bosnië een islamitische staat wilde maken, en het samenleven met niet-moslims onmogelijk achtte. (Deze man is dus werkelijk een gevaar voor ALLE niet-moslims in de wereld. Weer zo’n extreme moslim die leeft van Westers geld.) Maar goed. Hij kreeg hulp van moslims en niet-moslims. Volgens schattingen kwamen 30.000 strijders zich aanmelden uit Turkije, Egypte, Syrië, Algerije, Tunesië, Sudan, Iran, Saudi-Arabië, Pakistan, Jemen, Qatar, Bahrein, Brunei, Maleisië en Afghanistan.

Die milities vochten in Bosnië rond Zenica, Vitez, Travnik en Mostar. Ook de wapens kwamen natuurlijk. De Verenigde Staten lieten toe dat Bosnië via Kroatië van Iran wapens en instructeurs kreeg. Ook al kwamen sommigen van die trainers van de Iraanse revolutionaire garde en de Vevak, de geheime dienst van Iran. De moedjahidien eenheden raakten al snel bekend door hun gewelddadige optreden.


Volgens het vredesakkoord van Dayton (1995) moesten alle buitenlandse strijders Bosnië verlaten. Velen trokken naar Albanië om de bevrijding van Kosovo te steunen. Toch bleven zo’n 1.200 mannen in Bosnië. (Die moslimfundamentalisten, ook die in Albanië verblijven nog steeds in Europa en zijn nu dus vaak actieve terroristen, bewapend door onrechtstreeks de Verenigde Staten.) Izetbegovic, beloonde die mannen voor hun dienst met het staatsburgerschap. Er zijn er ook die trouwden met Bosnische vrouwen, die soms met geweld tot het huwelijk werden gedwongen.


De meesten vestigden zich rond Bocinja Dona. Dat ligt ongeveer even ver van Brussel af als Brussel van Madrid. Het Nederlandse Instituut Clingendael noemde de regio een vrijplaats voor terroristen, waar de Bosnische regering geen controle meer heeft. Vanuit die regio zou ook steun worden gegeven aan terroristen die elders in Europa actief zijn. Verschillende inlichtingendiensten bestempelen de regio als prima terrein om moslims te rekruteren voor ‘het blanke Al-Qaida’. Men bedoelt dan moslims met Europese kenmerken die niet opvallen.

Er vonden ook al arrestaties plaats waarbij de politie wapens, granaten, een koran en dergelijke meer vond. Eind 1999 raakte ook bekend dat de Bosnische regering in 1993 een paspoort uitgaf op naam van Bin Laden Het werd op de ambassade in Wenen opgehaald door een hoge medewerker van hem. Men weet niet of Bin Laden ooit in Bosnië geweest is.


Conclusie. Nu Bosnië eindelijk van Servië verlost is dankzij internationale hulp, onder meer van ons land, hebben we een broedplaats voor terroristen, even ver als Madrid, die niet gecontroleerd wordt. Ook hebben we daar nu een land dat onder controle is van iemand die vindt dat samenleven met niet-moslims onmogelijk is en dat Bosnië een islamitische staat moet worden. Een positieve balans? Volgens mij niet.

3 opmerkingen:

Frans Groenendijk zei

Het idee om undercover gemaakte of anderszins overtuigende informatie te verzamelen over de dreigende kanten van het mohammedanisme juich ik toe. Mensen die dat doen lopen niet op de eerste plaats fysiek gevaar denk. Wel zullen vele politiek-correcten zich richten op mogelijke fouten in wat u naar voren brengt. Wanneer er inderdaad vrij grote fouten in zitten werkt dat als een boemerang juist omdat zo velen er bovenop zitten. Dat u schrijft over het gevaar van Alija Izetbegovic die al jaren dood is ondermijnt uw geloofwaardigheid.

Van het verhaal dat "Er zijn er ook die trouwden met Bosnische vrouwen, die soms met geweld tot het huwelijk werden gedwongen." had ik niet eerder gehoord. Heeft u daar onderbouwing voor?

Max zei

.Het steunen van de Kroatische, Sloveense en Bosnische afscheidingsbewegingen in Joegoslavie vanaf het allereerste begin, is een misdaad tegen de menselijkheid geweest en op zijn minst een van de grootste politieke domheden van de afgelopen 50 jaar en nog voortkomend uit koude oorlogsreflexen. Door het Duitse succes inzake separatistische Kroatie,Slovenie, verschenen in 1992 ook de Amerikanen op het Balkantoneel,uit rivaliteit.De logistieke (wapens) en andersoortige ondersteuning van de strijders door de CIA en de financiële (3,5 miljard dollar) steun door allerlei Islamistische (vooral Wahabi georiënteerde) fondsen en NGO's. De oorlog escaleerde in Bosnië in 1992 nadat de Bosnische democratisch gekozen president, Fikret Abdic [gematigde moslim], die in 1990 door de inwoners van het federale Bosnië en Herzegovina tot president gekozen werd, onregulier vervangen werd door de separatistische leider, Alija Izetbegovic. Fikret Abdic werd benoemt tot president van Bosnië in 1990, maar hij belande in een circuit van separatisten. Abdic zag dat hij zijn beleid niet kon uitvoeren in dit circuit, omdat hij werd tegengewerkt. In tegenstelling tot de separatisten en secessionisten was Abdic loyaal aan Joegoslavië en hij was van mening dat het agressieve separatisme dramatische gevolgen kon voortbrengen. Door de druk van de separatisten in het parlement moest de democratisch gekozen president Fikret Abdic aftreden want als hij zijn beleid zou proberen uit te voeren dan zou hij in conflict komen met de separatisten en dat kon hem z’n leven kosten. Zo werd Bosnisch moslimse anti-separatist Fikret Abdic [vocht later samen met Karadjic tegen de regeringstroepen van Alija Izetbegovic] vervangen door extremist en separatist Alija Izetbegovic. Hierna escaleerde snel de burgeroorlog in Bosnië.Heeft de iemand ooit de Islam-declaratie van Izetbegovic gelezen? Hierin pleitte hij voor de vestiging van een fundamentalistische moslimstaat in Bosnië.http://szrzlj3.blogspot.com/2010/10/oorlog-in-bosnie1992.html

Max zei

Eind 1999 raakte ook bekend dat de Bosnische regering in 1993 een paspoort uitgaf op naam van Bin Laden Het werd op de ambassade in Wenen opgehaald door een hoge medewerker van hem. http://www.scribd.com/doc/55478951/Osama-Bin-Laden-secretly-in-Austria